Szanowni Rodzice

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące terminów i kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej oraz Przedszkola w Zespole Szkolno-Przdszkolnym w Kwiatonowicach na rok szkolny 2022/2023.

 Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Gorlice z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym. (1111 KB, PDF)

 Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Gorlice z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym. (1115 KB, PDF)
Do pobrania:

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

OBOWIĄZEK SZKOLNY: Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7- letnie (rocznik 2015), natomiast dzieci 6 - letnie mogą od września 2021 r. zostać uczniami szkoły podstawowej jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Uwaga! Za 6-latka uważa się dziecko urodzone w 2016 r.

Dokumenty rekrutacyjne do Przedszkola Dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej

Zarządzenie Nr 13/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie informacji o terminach rekrutacji do Przedszkola w ZSP w Kwiatonowicach (572 KB, PDF)

 DRUK (32 KB, DOC)

 DRUK (127 KB, PDF)
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w ZSP w Kwiatonowicach

 DRUK (40 KB, DOC)

 DRUK (189 KB, PDF)
Wniosek o przyjęcie do Przedszkola w ZSP w Kwiatonowicach na rok szkolny 2022/2023

  DRUK (19 KB, DOC)

 DRUK (266 KB, PDF)
Oświadczenia Rodziców kandydata 

 DRUK (20 KB, DOC)

 DRUK (257 KB, PDF)

Zarządzenie Nr 14/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie informacji o terminach rekrutacji do do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w ZSP w Kwiatonowicach

 DRUK (32 KB, DOC)

 DRUK (127 KB, PDF)

Zgłoszenie i wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

 DRUK (73 KB, DOC)

 DRUK (169 KB, PDF)

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach

 DRUK (24 KB, DOC)

 DRUK (198 KB, PDF)

Oświadczenie, że miejsce pracy co najmniej jednego Rodzica/Rodziców/Prawnych Opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły

 DRUK (29 KB, DOC)

 DRUK (120 KB, PDF)

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie Gminy Gorlice

 DRUK (25 KB, DOC)

 DRUK (175 KB, PDF)

Oświadczenie o drodze kandydata do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach

 DRUK (24 KB, DOC)

 DRUK (199 KB, PDF)

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwiatonowicach 

 DRUK (24 KB, DOC)

 DRUK (197 KB, PDF)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 DRUK (22 KB, DOC)

 DRUK (177 KB, PDF)

Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata, jego rodzeństwa lub rodziców 

 DRUK (31 KB, DOC)

 DRUK (198 KB, PDF)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 DRUK (25 KB, DOC)

 DRUK (175 KB, PDF)

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami