Historia przedszkola

Przedszkole w Kwiatonowicach zostało założone w 1958 r. Był to początkowo oddział przedszkolny podlegający kierownictwu szkoły podstawowej. Kierownikiem szkoły był wtedy pan Stanisław Kozieł.  

Opiekę nad dziećmi sprawowała pani Joanna Jerzak. Przedszkole mieściło się w jednej z sal dworku.

Od 1 września 1964 r. rozpoczęła pracę z dziećmi pani Maria Dziki. W 1972 r. oddział przedszkolny przeniesiono do starego budynku szkoły. W 1974 r. oddział przedszkolny  został  przemianowany  na  przedszkole.  Początkowo  z  jednym, a później dwoma posiłkami dziennie. W dwa lata później (1976) dzieci przedszkolne rozpoczęły naukę i zabawę w budynku nowej szkoły. Swoją salę zabaw miały na parterze budynku, obok niej znajdowała się szatnia i zaplecze kuchenne.

Przez jakiś czas pracę przedszkola rozszerzono do 7 godzin. Niestety, z braku funduszy powrócono do dawnej wersji 5 godzin dziennie. W czasie urlopów macierzyńskich pani Marii Dziki w przedszkolu pracowały panie Grażyna Marszałek i Zofia Żydło.

Pani Maria Dziki pracowała w przedszkolu w Kwiatonowicach 32 lata, do końca stycznia 1996 r. pełniła funkcję nauczyciela i dyrektora. Od 1 lutego 1996 r. opiekę nad dziećmi przejęła pani Barbara Bugno, wygrała konkurs na dyrektora przedszkola i tę funkcję pełniła do listopada 2017 r.

We wrześniu 2000 r. pracę w przedszkolu rozpoczęła pani Ewa Maniak a czas pracy przedszkola został wydłużony do 8,5 godziny.

W roku 2017 w przedszkolu został utworzony drugi oddział przedszkolny, który zajmuje salę dydaktyczną w części szkolnej, dzieci podzielone zostały na 5 – 6 latki i 3 - 4 latki, pracę w drugim oddziale rozpoczęła pani Anna Mikulska- Trybus.

W 2017 r. utworzony został Zespół Szkolno - Przedszkolny, funkcję Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego objął mgr Maksymilian Olszewski, pełniący funkcję Dyrektora Szkoły.

 

 

 "Bez szczęśliwego dzieciństwa, całe życie człowieka jest kalekie"

Janusz Korczak


Obecnie przedszkole jest czynne 8,5 godziny dziennie, jest dwuoddziałowe. Uczęszczają do niego dzieci w wieku od 2.5 roku do 6 lat. Przedszkole nastawione jest na wspomaganie rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego indywidualnym potencjałem rozwojowym. Nauczyciele zapewniają warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań poprzez indywidualizację. Przyjęliśmy do realizacji misję: "Nasze przedszkole  wspiera  indywidualny  rozwój  dzieci. U  nas każde dziecko uwierzy w swoje możliwości i zdolności, pozna swoją wartość, odniesie sukces".

Wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach rozwijających inwencję twórczą. Dzieci uczestniczą w nieodpłatnych zajęciach artystycznych i tanecznych. Uwzględniamy w swojej pracy metody Weroniki Sherborne, Rudolfa Labana, Kniessów, które preferują ruch pełny. Wczesne nauczanie matematyki wymaga od dzieci rozumowania na odpowiednim poziomie stosowania praw logiki: umiejętności te z powodzeniem nabywają dzieci podczas realizacji programu edukacji  matematycznej wg Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.

W zakresie kształtowania umiejętności czytania i pisania stosujemy z dużym powodzeniem metodę I. Majchrzak. Rozwijamy myślenie dzięki gimnastyce mózgu wg Paola Denisona, stosujemy w swej pracy elementy pedagogiki zabawy, dramy, techniki relaksacyjne. Dzieciom przejawiającym szczególne uzdolnienia plastyczne i muzyczne stawiane są zadania na miarę ich większych możliwości poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach, wystawach i przeglądach. Nasze przedszkole zapewnia terapię, pomagając niwelować nieprawidłowości rozwoju dzieci. Mogą one i ich rodzice skorzystać z pomocy psychologa, logopedy.

Rodzice są naszymi najczęstszymi gośćmi, każdego roku wzrasta liczba spotkań, uroczystości organizowanych z udziałem Rodziców. Włączają się bardzo aktywnie w poprawę bazy przedszkola i żywo interesują się postępami swoich pociech. W naszym przedszkolu prowadzone są także zajęcia dodatkowe dla dzieci, w miarę posiadanych środków i potrzeb.

 

Ogólny opis wydarzeń i tradycji przedszkola

Do tradycyjnych już wydarzeń w życiu naszego przedszkola zaliczyć można Dzień pieczonego ziemniaka - zabawy tropiące w terenie połączone z pieczeniem ziemniaków w ognisku i spotkaniem ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwiatonowic. Pasowanie na przedszkolaka - uroczyste przyjęcie nowych dzieci do rodziny przedszkolnej, podkreślenie roli starszaków. Andrzejki - zabawy z wróżbami. Spotkanie z Mikołajem - w tym dniu goszczą w przedszkolu także dzieci, które jeszcze do niego nie uczęszczają. Wigilia - spotkanie przedświąteczne rodziców, dzieci, pracowników przedszkola. Dzień Babci i Dziadka - dzień, w którym spotykamy się z najmilszymi dzieciom osobami. Bal karnawałowy - jest okazją wspólnej zabawy z dziećmi nie zapisanymi jeszcze do przedszkola. Zabawy z Pluszowym  Misiem połączone z pierwszą wizytą przedszkolaków w  bibliotece  szkolnej - dzień bardzo uroczysty, bajkowy i motywujący młodych czytelników. Pożegnanie zimy - obchodzone wspólnie z uczniami klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Wielkanocne obrządki - przedświąteczne spotkanie z rodzicami, wspólne zajęcia. Dzień rodziny - piknik w kręgu najbliższych, z konkursami, atrakcjami dla dzieci, tatusiów i mam. Pożegnanie przedszkola - uroczyste pożegnanie starszaków i powitanie wakacji.
Plenery malarskie organizowane dla dzieci z przedszkoli Gminy Gorlice, w różnym czasie ze względu na tematykę. A odbyły się już następujące: "Pomaluję cały świat", "Jesienią", "Na ludowo", "Astronomiczny", "Bajkowy", "Strachy na lachy", "Bożonarodzeniowy", "Zaczarowany świat przyrody", "T - jak teatr", "Wśród egzotycznych zwierząt", i jeden wyjazdowy: "Zwiedzamy miasto Biecz". Plenery to chęć inspirowania dzieci, tych które lubią malować, rysować, lepić, konstruować, czyli przyszłych wrażliwych ludzi. Każdy z plenerów składa się z części, pierwsza to powitanie i  inspiracja tematyczna oraz twórczość w plenerze, druga część to spotkanie z gośćmi specjalnymi plenerów, zapoznanie z ich warsztatem pracy i próby wspólnego tworzenia, trzecia część to radosne tworzenie w grupach wg zainteresowań dzieci. Należy tu dodać, że techniki plastyczne dobrane do twórczości w grupach są  związane tematycznie z hasłem pleneru i są bardzo różnorodne, każdy może znaleźć coś dla siebie.

 

Przegląd uroczystości przedszkolnych

Organizujemy w ciągu roku wycieczki krajoznawczo - turystyczne i piesze  mini rajdy, bardzo dużą popularnością cieszą się zajęcia kulinarne z udziałem dzieci oraz rodziców naszego przedszkola. Posiadamy także bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla najmłodszych, przedszkole stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci i Rodziców.

 

 

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami