26 czerwca 2020 r.
Podsumowanie udziału w projekcie w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/ 2020 w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" uczestniczyli uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej. Zajęcia z doradcą zawodowym miały formę zajęć grupowych, spotkań indywidualnych oraz wizyt zawodoznawczych. Wybuch pandemii COVID–19 i zamknięcie szkół w marcu sprawiły, iż podjęto decyzję o wcześniejszym zakończeniu projektu.

 

 

11 września 2019 r.
Podsumowanie rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020
W wyniku rekrutacji do projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II zakwalifikowani zostali wszyscy uczniowie klasy VIII SP. Lista uczestników jest dostępna u doradcy zawodowego. Zajęcia w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery startują 13 września 2019 r.
3 września 2019 r.
Rekrutacja do projektu w roku szkolnym 2019/2020
W dniach od 4 do 10 września 2019 roku prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia z doradcą zawodowym w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery. 
 
20 czerwca 2019 r.
Podsumowanie udziału w projekcie w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 19 czerwca 2019 roku uczniowie klasy III gimnazjum zakończyli swój udział w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" . Potwierdzeniem opracowania jedenastu Indywidualnych Planów Działania były zaświadczenia, które uroczyście wręczył Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach.

 

 

22 marca 2019 r. 
Festiwal zawodów 2019 

W dniu 21 marca 2019 r. uczniowie klasy III gimnazjum wzięli  udział w „Festiwalu Zawodów w Małopolsce”, który odbył się w halach wystawowych EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. Uczestnicy zapoznali się z ofertą wielu małopolskich  szkół ponadgimnazjalnych i mogli porozmawiać z przedstawicielami ciekawych zawodów. 

 

 

 
25 września 2019 r.
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w roku szkolnym 2018/2019  
W roku szkolnym 2018/ 2019 swój udział w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" kontynuować będą uczniowie klasy III gimnazjum. Zajęcia z doradcą zawodowym w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery rozpoczęły się 11 września 2018 r.

 

 
25 czerwca 2018 r.
Zakończenie udziału w projekcie uczennic klasy III gimnazjum 
22 czerwca 2018 r. pięć uczennic klasy III gimnazjum uroczyście zakończyło swój udział w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W obecności Dyrektora szkoły, wychowawczyni i rodziców odebrały zaświadczenia potwierdzające opracowanie Indywidualnych Planów Działania.

 

 
23 marca 2018 r.
Festiwal Zawodów 2018 

W dniu 22 marca 2018 r. cztery uczennice klasy III gimnazjum wzięły udział w „Festiwalu Zawodów w Małopolsce”, który odbył się w halach wystawowych przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie.

 

  

 
25 września 2017 r.
Kolejny rok z projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  
W roku szkolnym 2017/2018 działaniami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” objęci zostali uczniowie klasy II i III gimnazjum. Od dnia 7 do 12 września br. prowadzona była  rekrutacja na zajęcia z doradcą zawodowym w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery. Do projektu zrekrutowanych zostało 17 uczniów klasy II i III gimnazjum, którzy będą korzystać ze Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. Podobnie jak w zeszłym roku szkolnym spotkania z doradcą zawodowym  będą mieć formę zajęć warsztatowych i indywidualnych konsultacji. W dniu 14 września 2017 r. odbyło się informacyjne spotkanie z rodzicami. 
 

 
25 czerwca 2017 r.
Zakończenie udziału w projekcie w roku szkolnym 2016/2017 
W dniu 23 czerwca 2017 r. absolwenci gimnazjum zakończyli swój udział w projekcie otrzymując zaświadczenia potwierdzające opracowanie Indywidualnych Planów Działania.

 

 
15 maja 2017 r.
Szkolny Punkt Informacji i Kariery 
Od dnia 4 maja 2017 roku w Gimnazjum w naszej placówce funkcjonuje Szkolny Punkt Informacji i Kariery  utworzony w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W zajęciach warsztatowych i spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym biorą udział uczniowie klasy III gimnazjum.

 

20 kwietnia 2017 r.
Rozpoczęcie projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II  
W gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach rozpoczyna się projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów. Zakres wsparcia  obejmie:1.    Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i  Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
2.    Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
3.    Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy gimnazjaliści uczęszczający do  szkół prowadzonych przez Gminę Gorlice. Udział w projekcie jest bezpłatny. Przewidziane są zajęcia dla Rodziców gimnazjalistów.Wstępne informacje zostały podane już  podczas spotkania z Rodzicami we wrześniu 2016 roku

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami