„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki”

Joanne K. Rowling

 

 

Biblioteka zaprasza:

Dni tygodnia
Dyżur I
Dyżur II
Poniedziałek
8:30 – 11:15
13:05 – 14:05
Wtorek
9:30 – 11:15
13:05 – 14:05 
Środa
8:00 – 10:30
13:05 – 15:05
(dyżur dla mieszkańców wsi)
Czwartek
10:15 – 11:15
13:05 – 14:05
Piątek
8:30 – 10:30
 

 

 

 REGULAMIN BIBLIOTEKI NA CZAS EPIDEMII COVID-19 (180 KB, PDF)

 REGULAMIN CZYTELNI (359 KB, PDF)

  REGULAMIN WYPOŻYCZALNI (362 KB, PDF)

 

Biblioteka w liczbach:

Cały księgozbiór liczy obecnie 13380 pozycji; w tym: książki w postaci papierowej – 12446 pozycji, filmy i dokumenty dźwiękowe – 684 pozycji oraz programy komputerowe – 234 pozycji.

Łącznie do biblioteki szkolnej zapisanych jest 294 czytelników, w tym 183 osoby to mieszkańcy wsi, absolwenci, rodzice uczniów oraz wszyscy, którzy naszą bibliotekę odwiedzają.

 

O bibliotece:

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach jest w całości skomputeryzowana. Dysponuje czytelnią z pięcioma stanowiskami komputerowymi.
Biblioteka szkolna zmienia się i otwiera na potrzeby czytelników. Nie stanowi tylko miejsca, do którego się przychodzi by zabrać i zwrócić książkę.
Sercem naszej biblioteki jest księgozbiór – to tutaj samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza dokonujemy wyborów lektury.
Pomyśleliśmy o najmłodszych, dla których wybór może stanowić nie lada wyzwanie. Dlatego też każda książka dla dziecka ma odpowiednią kolorową nakleję. Dzięki najmłodsi wybierają to, co lubią czytać, a my, starsi, jesteśmy spokojni, że lektura jest odpowiednia.
Posiadamy bogatą bazę dydaktyczna z różnych dziedzin. To właśnie dlatego tak często w księgozbiorze spotkać możemy nauczycieli naszej szkoły. Są tutaj także podręczniki, materiały metodyczne oraz lektury z zakresu pedagogiki i psychologii oraz wiele, wiele więcej...
Kolejne regały to książki dla naszych czytelników spoza szkoły – sensacja dla panów oraz biografie i różnego rodzaju „czytadełka” dla pań. Nie zapominamy o miłośnikach historii, gotowania, tańca i kilku innych dziedzin. Tak więc – nasz biblioteka jest otwarta dla wszystkich kochających czytać.
Najliczniejszą grupą naszych czytelników są oczywiście uczniowie, dla których biblioteka to także miejsc spotkań, gdzie spokojnie można odsapnąć i zebrać myśli. Dla nich staramy się o najlepsze „czytelnicze smaczki”, tak aby jak najczęściej nas odwiedzali, nie tylko w czasie przerwy międzylekcyjnych.

 

Działania biblioteki:

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I - III

Miesiąc wrzesień to początek nauki, pracy a także czas na poznanie się, pierwsze znajomości, a nawet przyjaźnie. Bo, jak wszystkim wiadomo, przyjaźń to jedna z najcenniejszych rzeczy w życiu, a prawdziwy przyjaciel to skarb.

W bibliotece szkolnej na zajęciach spotkały się najmłodsze dzieci ze szkoły podstawowej, czyli klasa I, II oraz III. Najpierw każdy młody czytelnik mógł spokojnie obejrzeć wszystkie zbiory biblioteczne i zajrzeć do każdego kącika księgozbioru. Uczniowie przypatrzyli się pracy w wypożyczalni, sprawdzili, co kryje się w katalogu komputerowym oraz przypomnieli sobie regulamin biblioteki szkolnej. Następnie rozmawialiśmy o przyjaźni. Największą jednak przyjemnością dla dzieci było stworzenie dużego portretu przyjaciela. Uczniowie z entuzjazmem pracowali w grupach, czego efektem były niezwykłe portrety o jeszcze bardziej niezwykłych imionach.

Na kolejnych zajęciach dzieci zastanawiały się kto może zostać przyjacielem – czy może to być kolega, kuzynka, a może ulubiona maskotka, której powierzamy swoje tajemnice? A co z naszymi zwierzakami? W końcu wszystkie dzieci jednogłośnie stwierdziły, że przyjacielem może być każdy nawet… bałwanek!

Nasi najmłodsi czytelnicy wykazali się dużą wiedzą, wrażliwością, a także talentem plastycznym.

 

                

Więcej zdjęć >>> w GALERII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA


     Głównym celem programu wieloletniego - „Książki naszych marzeń” jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w  księgozbiorze, wzrost dostępności książek oraz rozwój współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi.

     W związku z przystąpieniem naszej szkoły do programu oferta nowości książkowych poszerzyła się znacząco:
- dla uczniów szkoły podstawowej zakupiono 126 pozycji książkowych
- dla uczniów gimnazjum zakupiono 83 pozycje książkowe
W kompletowaniu listy zakupów brały czynny udział Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to także szereg działań promujących czytelnictwo oraz jego wpływ na młodego czytelnika. Wśród najważniejszych wydarzeń watro wymienić:
- Narodowe Czytanie „Quo vadis”
- Pasowanie na Czytelnika
- Światowy Dzień Pluszowego Misia
   W ramach programu i w związku ze współpracą z Biblioteką Pedagogiczną w Gorlicach odbyło się spotkanie z rodzicami uwzględniające tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

    Zrealizowane zostały projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:
-  „Czytanie to radość”
- „Czytamy przedszkolakom”
- projekt edukacyjny w gimnazjum.

    Biblioteka szkolna dostosowała organizację pracy biorąc pod uwagę potrzeby uczniów oraz pozostałych korzystających z księgozbioru. Wszyscy czytelnicy mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii i wakacji. Godziny, w których biblioteka i czytelnia są otwarte, również mają służyć wszystkim zainteresowanym.

   W działaniach w ramach programu nie zapominamy o tych działaniach, które już przyniosły pozytywny skutek i są lubiane przez dzieci i młodzież:
-  „Spotkania z ciekawą książką”
- analiza comiesięcznych czytelnictwa w poszczególnych klasach na podstawie raportu bibliotecznego na zajęciach z wychowawcą
- wystawy na korytarzu, galeria w bibliotece szkolnej
- konkursy biblioteczne
oraz wiele innych...

 

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ


     Rządowy program „Książki naszych marzeń” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kwiatonowicach realizowany był w roku szkolnym 2015/2016. Głównym założeniem tego programu było uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty biblioteki szkolnej, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia poziomu czytelnictwa wśród dzieci. To niewątpliwie wpłynęło pozytywnie na rozwój naszych uczniów, wzbogacenie ich słownictwa i zasobu wiedzy. Ponadto biblioteka stała się miejscem spędzania czasu, a także przyjaznym środowiskiem służącym do rozwijania zainteresowań oraz zdolności.

     W naszej szkole Program „Książki naszych marzeń” realizowany był według zatwierdzonego harmonogramu. Główne, ale nie jedyne, jego punkty to:
- Podjęcie przez szkołę współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu Filia w Gorlicach. Wspólnie z panią kierownik – Marią Cieślą – rozważyliśmy wybór odpowiednich książek. W ramach współpracy miały miejsce warsztaty dla dzieci oraz spotkania i szkolenia dla bibliotekarki. Nie zapomnieliśmy także o rodzicach; dla nich również odbyło się spotkanie.
- Z Biblioteką Pedagogiczna jesteśmy w stałym kontakcie – służymy sobie pomocą, wymieniamy się informacjami o konkursach i spotkaniach, konsultujemy zakupy nowych pozycji.
- Z myślą o uczniach, i nie tylko o nich, modyfikacji uległ harmonogram pracy biblioteki. Umożliwiamy wypożyczanie książek na czas ferii i wakacji, dopasowujemy godziny pracy tak, aby każdy miał możliwość do nas zajrzeć w odpowiedniej dla siebie porze.
- Organizowaliśmy wydarzenia promujące czytelnictwo: ukochany przez wszystkich najmłodszych Światowy Dzień Pluszowego Misia, Dzień Patrona Polski; konkursy na Super Czytelnika, wystawy, mini-galerie.
- W bibliotece spotykamy się także na lekcjach bibliotecznych, realizujemy większe i mniejsze projekty w oparciu o nasz księgozbiór. Czytelnia to także miejsce na pogaduszki i spotkania po szkole.
- Biblioteka czynie zaangażowała się w pracę z najmłodszymi – czego efektem są spotkania z książką  podczas akcji „Czytamy przedszkolakom”.
- W szkolnej bibliotece powstała tablica informacyjna, na której uczniowie na bieżąco mogą zapoznać się z najważniejszymi informacjami, ogłoszeniami i konkursami. Mamy nowe regały, na których znalazła się biblioteczka dla najmłodszych czytelników oraz specjalna półka z szczególnie atrakcyjnymi „smaczkami” dla młodych koneserów książki.
- Systematyczne monitorowanie stanu wypożyczeń poszczególnych klas poprzez analizę comiesięcznych raportów czytelnictwa. „Recenzja ciekawej książki” na lekcjach języka polskiego...
i wiele innych.

    To oczywiście tylko część z tego, co „działo się” w bibliotece. Warto także zaznaczyć, że dzięki programowi rządowemu „Książki naszych marzeń” biblioteka nasza wzbogaciła się o ponad 50 naprawdę interesujących książek. Niemały wpływ na ich wybór miał samorząd Uczniowski, Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna.
Oprócz wszystkich efektów wynikających z realizacji programu ważne jest także to, znacząco wzrosła ogólna liczba wypożyczeń wśród czytelników oraz odwiedzin w czytelni.

 

Konkursy:

   W bibliotece szkolnej uczniowie przygotowują się do konkursów przedmiotowych i recytatorskich. Do tych, w których czynny (i owocny!) udział się angażujemy należą:

·         Coroczne edycje Gorlickiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jednego Wiersza                

·         Coroczne edycje Wiosennego Konkursu Recytatorskiego

·         Coroczne edycje Konkursu Recytatorskiego Biesiada Poetycka

·         Eliminacje rejonowe do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej Pierścień Św. Kingi… :

·         XVII Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Kasdepkiada – test wiedzy o książkach Grzegorza Kasdepke”

·         Konkurs Historyczny Lata nadziei, lata mroku o zasięgu powiatowym:

·         Konkurs Literacki Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...

·         XXIII edycja konkursu Znam Moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką

·         XII Międzyszkolny Konkurs o Życiu i Twórczości Wielkiej Przyjaciółki Dzieci dla uczniów szkół im. Marii Konopnickiej

·        Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowany przez PKOI

 

Inne konkursy:

·         Ubierz się w książkę, czyli konkurs na sleevface w bibliotece 

·         Profilaktyczny Konkurs Plastyczny. Komiks bezpromilowy: Powstrzymaj pijanego kierowcę

·         Ogólnopolski Test Ortograficzny

 

Współpracujemy z:

 1. Radą Rodziców – biblioteka szkolna pracuje w oparciu o plan pracy. Lecz aby w pełni go zrealizować niezbędna jest również pomoc Rady Rodziców. Dotyczy to głównie opiniowania zakupu nowych pozycji do księgozbioru, który służy zarówno dzieciom, jak i nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim mieszkańcom Kwiatonowic.

2. Samorządem Uczniowskim – tutaj współpracujemy na zasadach partnerskich. Członkowie Samorządu oprócz oczywistego opiniowania zakupu pozycji dla uczniów sami, we własnym zakresie pracują nad wzbogaceniem oferty książkowej. Średnio raz na pół roku Samorząd Uczniowski przeprowadza wśród wszystkich uczniów ankietę dotyczącą preferencji czytelniczych. Na tej podstawie sporządzają listę książek zaproponowanych przez koleżanki i kolegów, a następnie wnioskują o zakup.

3. Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach – współpraca w zakresie realizacji projektów, pomoc metodyczna, niezastąpiony bank pomysłów. Ponadto: Sieć Samokształcenia i Doskonalenia Nauczycieli, w ramach której organizowane są szkolenia, warsztaty oraz lekcje otwarte stanowiące inspirację i motywację dla nauczyciela bibliotekarza. Nie należy także zapominać o szeregu lekcji i zajęć, które stanowią ofertę dla dzieci i rodziców.

4. Współpraca z wydawnictwami – będąc nauczycielem bibliotekarzem nie sposób nie skorzystać z bogatej oferty wydawnictw. Dlatego też bardzo wnikliwie analizujemy oferty, aby móc wybrać te najlepsze i wykorzystać je w pracy biblioteki szkolnej.

5. Ogólnopolską Sieć Księgarską „Wolumen” - nasz stały dostawca lektur wszelakich – od komiksów po Sienkiewicza. Sieć sprawdzona, solidna, rzetelna i gotowa spełnić każdą czytelniczą zachciankę.

Dołącz do nas na Facebook’u

Facebook SzkołaFacebook PrzedszkoleWolontariat

Skontaktuj się z nami